fredag 16 november 2007

DN kolporterar vandringslegend från CBS om självmord bland soldater

"Att vara eller icke vara..." Fel om självspillning i CBS, DN, TT

I Dagens Nyheter idag (16 november) publiceras nyheten att ”Tusentals USA-soldater tar sitt liv” och i ingressen kan vi läsa följande:

”Varje dag under 2005 tog 17 soldatveteraner livet av sig i USA, uppger mediebolaget CBS. Det innebär fler än 6.000 på hela året. Under samma tid förlorade USA 3.900 soldater i Irak.”

Jaha. Det är alltså fler personer som tar livet av sig som är krigsveteraner varje år än vad som stupar i Irakkriget. År 2005 begick 6000 veteraner självmord, under det att 1000 soldater stupade på slagfältet (DN:s siffra ”3900” hänför sig faktiskt till hela det snart femåriga kriget och inkluderar även personer som omkommit genom olyckor, sjukdom och – faktiskt – självmord).

Med dessa siffror har vi att göra med en situation där c:a 20 veteraner av 100 000 tar livet av sig jämfört med nio i befolkningen som helhet. Vad undersökningen inte har tagit hänsyn till är att antalet självmord är fyra gånger högre bland män än bland kvinnor i befolkningen som helhet och att det går 13 män per kvinna bland veteranerna. Man har heller inte tagit hänsyn till att dubbelt så många män som har tillgång till skjutvapen tar livet av sig än bland de som inte har det – enligt principen att det är enklare att trycka på en knapp än att hänga sig eller kasta sig framför ett expresståg – och vapentillgången är dubbelt så hög bland soldaterna som bland civilisterna. En annan faktor är att bland amerikanska män över 56-års ålder har nästan alla gjort militärtjänst varvid i princip samtliga manliga självmord bland personer i denna ålderskohort och högre hänförs till veteranerna.

Om vi rensar siffrorna från dessa faktorer får vi en situation där det (milt räknat) är 20 procent större risk att man tar livet av sig som civilist, än som frontkämpe. Ridå!

CBS har fått krypa till korset för de här uppgifterna (”göra en pudel”, som det lär heta numera). Frågan är bara varför TT och DN tycker att denna ”nyhet” är så viktig att publicera utan att kolla bakgrundsfakta. Jag tycker att det både är osakligt och tendentiöst.

Den ursprungliga CBS-artikeln (som TT har skrivit av) finns här och två länkar som vederlägger uppgifterna finns här och här.

8 kommentarer:

Anonym sa...

DN LJUGER ALLTID!!!!!!

Patrik "BP" Andersson sa...

Och här har du en länk som vederlägger att CBS inte kan räkna:
www.cbsnews.com/stories/2007/11/13/cbsnews_investigates/main3498625.shtml

Som Mark Twain sade:
Lögn,
Förbannad lögn,
Statistik.

Anonym sa...

Att självmordssiffrorna är överdrivna stämmer, men nu gör ju Heeg lite samma sak när han svarar. Skulle det vara 20 % vanligare att civilister tar livet av sig? Knappast. Han plussar på med faktorer som egentligen smälter samman. En person kan bara ta livet av sig en gång, även om personen är man och äger ett skjutvapen. Mig veterligen räknas man också bara som veteranbr/>
Att veteraner är en utsatt grupp står bortom allt tvivel. Talande siffror är att en fjärdedel av alla hemlösa är veteraner (Vietnam-veteranerna är flest) och att så många som kanske bortåt tjugo procent av de som tjänstgjort i Irak lider av posttraumatisk stress.

Krigsblogg 2007 sa...

Okej, anonym 2... let's split the difference ;-)

lubbe ferrysson sa...

Grattis. Din kommentar visar varför det är värt att noga kolla varenda uppgift som svenska massmedia producerar. Och därför att en individ inte kan kolla allt, gör bloggar ett obetalbart jobb. Att ha förhoppningar att TT ska revidera sina uppgifter är naivt. En nyhetsbyrå som kan ha en Faurisson beundrare som korrespondent i Mellanöster kan presentera vilken skit som helst som sanning.

Anonym sa...

Vem blir förvånad över att Bonniers lilla svällande pudel DN ljuger?

Nåväl, Även om man likt mig tycker kriget är ett elände som aldrig Bush borde ha inlett under sina galna premisser, så verkar inte USA alltid ta hand om sina veteraner (Vilket inte är unikt amerikanskt) Onekligen blir veteraner illa åtgångna hemma genom att man moraliserar över deras beteende, ist f deras uppdragsgivares tilltag. Soldaterna lyder dåliga order, improviserar i farliga situationer, tröstar döende kolleger, och arbetar under direkt livsfara. Oavsett landet, ex USA, är värt att kämpa för, gör många en storartad insats, som bör belönas eller åtminstone uppmärksammas.

Så kanske är faran med CBS/DN-ankan att den inte verkar ologisk utifrån hur man inom media väljer att se på kriget och soldaterna.

Vi måste alltså hålla isär 'dödandet i sig' och 'motivet till dödandet', annars blir diskussionen mer än nödvändigt krånglig.

Marcus sa...

"CBS har fått krypa till korset för de här uppgifterna"

Har du en källa till det?

Anonym sa...

Självmord är ju dessutom svåra att diskutera eftersom så sällan självmördaren meddelar sig efteråt... Enligt min erfarenhet, som ändå rör flera självmord per år, så är det för enkelt att säga att anledningen xyz (ex ett krig) ensamt skulle driva folk till denna handling - så inte ens om soldater de facto hade ett högre suicidtal än gemene man, så behöver detta betyda att de är mer suicidala - soldater är ju trots allt utbildade till, och vana vid att döda - så när väl det kniper, så kommer beslutsamheten vara större, men inte säkert beslutet.

Men som vanligt hackar media i sten när det gäller suicid, eftersom de sällan söker bra fakta

Mycken mer forskning behövs alltså. Men som jag sa tidigare: Även om man dissar krig, så bör man inte dissa den enskilde soldaten - möjligen kan man dissa den enskilde politikern som leder konflikten in på en väpnad väg.
Att ett samhälle ger dubbla budskap om att både vilja ha soldater, men hata deras värv, är varken konstruktivt, kreativt eller särdeles humant vilket land det än gäller...