tisdag 9 september 2008

Manöverbluffen

Marskalk Ferdinand Foch - en man för framtiden?

Föreställningen om manöverkrigföring - i modern mening - utvecklades under 80-talet som en del av hur Nato skulle kunna möta hotet från en sovjetisk invasion med konventionella styrkor (alltså utan att behöva ta till taktiska kärnvapen). Manöverkrigföring - känd bland annat via William S Linds skrifter - har därefter blivit den gängse försvarsdoktrinen och riktlinje för allehanda operativa förhållningssätt i Väst, såväl som på andra håll (såsom i Sverige).

För att ge manöverkrigföringsbegreppet lite perspektiv rekommenderar jag en läsning av William Owens The Manoeuvre Warfare Fraud (pdf-fil, publicerad av The Small Wars Journal).

Här omprövas den "klassiska" motsättningen mellan utnötningskrig och manöverkrig. Här får den indirekta metoden (i traditionen från Liddell-Hart) sina slängar och marskalk Foch (!) och hans Des principes de la guerre en upprättelse.

Mycket intressant.

Inga kommentarer: