tisdag 29 januari 2008

Der Nebel des Krieges... Baitullah Mehsuds försvinnande - och återkomst

Den medieskygge Baitullah Mehsud tycks ännu vara vid tömmarna (foto: BBC)

(Omredigerad kl 15.22) "Mulla Omar har sparkat Baitullah Mehsud som ledare för de pakistanska talibanerna" skrev Syed Saleem Shahzad i torsdagens Asia Times Online. Det här är ett exempel på en viss typ av Nebel des Krieges ("fog of war") - ett inte helt okänt fenomen utifrån ett krigshistoriskt perspektiv.

Shazads artikel verkar vid första påseende helt vederhäftig, den citerar flera namngivna källor, samt presenterar ett "narrativ" som verkar både trovärdigt och logiskt.

Detta "narrativ" ser ut ungefär så här: Talibanrörelsen, som står under befäl av den afghanske pashtunen mulla Omar, förbereder sig just nu för den våroffensiv i Afghanistan som de flesta bedömare tror skall äga rum så snart som snösmältningen börjar i mars. Detta förberedelsearbete tycks ha allvarligt störts av de strider som äger rum på pakistansk mark mellan pakistanska talibaner och regeringstrupper. Ansvarig för denna situation är Baitullah Mehsud (som jag tidigare har porträtterat här), emir över Sydwaziristan och högste man inom Tehrik-i-taliban Pakistan ("talibanrörelsen i Pakistan"). Av detta skäl har Mehsud "sparkats", av mulla Omar, utan att någon ersättare har kunnat utses. Mehsuds räder mot regeringstrupperna kom nämligen just som den Pakistanska regeringen var beredd att sträcka ut en "olivkvist" åt talibanerna. Därför har afghanerna, liksom deras nordwaziriska allierade, under ledare som Siraj Haqqani, distanserat sig från Mehsud, och står nu som mer eller mindre passiva åskådare när regeringsstyrkorna försöker eliminera insurgenterna i Sydwaziristan. Mulla Omars tanke är tydligen att få till stånd en "vapenvila" i Pakistan för att i vår kunna koncentrera alla krafter mot Afghanistans regering och FN-trupperna därstädes.

Det där ser ju. som sagt, logiskt ut och nyheten fick en viss spridning i världspressen, även om de flesta viktigare västliga nyhetsagenturer förhöll sig skeptiska.

Skälet till detta var bland annat att nyheten enbart rapporterades i Asia Times Online och av en journalist som med sina goda kontakter med vissa kretsar inom talibanrörelsen brukar skriva dramatiska och läsvärda artiklar, men som relativt ofta tycks vara präglade av överdrifter och missförstånd - vilket förmodligen var fallet även med denna rapport.

Något som gjorde att man kunde ha dragit öronen åt sig var Shahzads beskrivning av talibanernas organisation. Här framstår den afghanske mullan som en person som kan tillsätta och avsätta ledare efter behag bland de pakistanska talibanerna. Det fanns också rena felaktigheter, som att mulla Dadullah skulle ha dödats av amerikanska styrkor, när han i själva verket togs av daga av det brittiska Special Boat Service. Den engelskspråkiga pakistanska dagstidningen Dawn kunde idag (29 januari) presentera ett uttalande från de afghanska talibanernas talesman, Zabihullah Mujahid, som förmodligen kommer sanningen närmare: de afghanska talibanerna är uppenbarligen missnöjda med striderna i Pakistan, men man medger samtidigt att man inte har något som helst inflytande över pakistanierna i Tehrik-i-taliban.

Hur skall man då bedöma detta? Grundproblematiken tycks klar: det finns skilda intressen mellan afghanska och pakistanska talibaner. För afghanerna har störtandet av Karzai-regimen i Kabul högsta prioritet - detta är inte nödvändigtvis fallet vad gäller pakistanierna. På grund av ISAF:s och de amerikanska OEF-styrkornas närvaro har dock inte afghanerna någon möjlighet att hålla sig med baser inne i sitt eget land, utan är helt beroende av sina pakistanska värdar.

Förmodligen har inte Mehsud "avsatts" av mulla Omar (det är osannolikt att den senare ens skulle kunna göra det om han så ville), men ryktesspridningen visar på en möjlig schism, som det inte skulle kunna vara helt omöjligt för västvärlden och dess allierade att utnyttja.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: