torsdag 24 januari 2008

Pressen går i fällan igen: suspekt think-tank om "Irak-lögner"

George Soros har inget att klaga på idag...

Ännu ett instruktivt exempel på hur delar av pressen fungerar när det gäller Irakrapporteringen kan studeras i en artikel som publiceras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, samt landsortspressen. Så här ser "kort-versionen " ut:

USA:s politiska ledning ljög hämningslöst under upptakten till kriget i Irak. Före invasionen i mars 2003 uttalades 935 lögner om läget i landet, slår en ny studie från Center for Public Integrity fast.

President George W Bush och vicepresident Dick Cheney är bland de åtta toppnamn som uppges ha gjort sig skyldiga till upprepade falska påståenden om bland annat Iraks innehav av massförstörelsevapen.

Den senaste undersökningen ger anledning att ifrågasätta regeringsföreträdares försäkringar om att de ”bara var ovetande offer för dålig underrättelseverksamhet”, skriver centret.


Artikeln har författats av telegrambyrån TT och publicerats rakt av i den svenska pressen utan att någon redaktion bemödat sig om att titta lite på vad detta "
Center for Public Integrity" egentligen är för något, eller hur deras undersökning egentligen har utförts.

Med hjälp av sökmaskinen Google och 15 minuters sökning får man dock fram en hel del intressant.

Bland annat ser man snabbt att rapporten försiktigtvis talar om false claims - och inte de "lögner", som TT:s kreativa översättare talar om.

En annan sak handlar om att den "undersökning" som centret utfört knappast förtjänar detta namn. Man har gjort en tämligen banal "frekvensundersökning" för tvåårsperioden närmast före inmarschen i Irak (2003) av officiella kommunikéer, intervjuer, tal etc, och helt enkelt räknat varje gång något som senare visat sig inte stämma har nämnts.

Som ett exempel kan man ta den post som utgör 523 av de 935 "lögnerna". Det handlar här om samma gamla visa om att Bushregimen trodde på sina egna (och andra länders) underrättelsetjänster, när dessa hävdade att Irak hade tillgång till massförsörelsevapen (WMD). Irak hade inga WMDs. Bushregimen hävdade detta, vilket var ett false claim, men knappast någon lögn. Eftersom frågan om WMD:s var viktig togs den ofta upp (tydligen vid 523 tillfällen) av topparna inom den amerikanska politiska ledningen, men av detta sluter sig TT till att ledningen "ljög hämningslöst" (eftersom TT tydligen också gjort en egen psykologisk undersökning), samt att Bush och Cheney återfinns bland "toppnamnen", vilket inte heller är så konstigt eftersom dessa personer just utgör den grupp som centret studerat. Det är med andra ord som att påstå att "Kalle toppar listan av grötätare i undersökningen av hur ofta Kalle äter gröt".

Med hjälp av Internet får man också raskt fram vad detta Center for Public Integrity egentligen är för något. Centret leds av en viss herre vid namn Bill Buzenberg. Innan han knöts till centret arbetade han för Minnesota Public Radio och National Public Radio, två radiostationer som är kända för sitt envetna ogillande av allt som det republikanska partiet företar sig och allt vad krig heter (oavsett på vilka grunder).

Vidare ser man också att centret åtnjuter stöd från ingen mindre än den fanatiske Bush-hataren och finansmannen George Soros, som ställt sina miljarder till förfogande sedan flera år för att stödja diverse stiftelser och "think-tanks" som motarbetar den nuvarande administrationen. I handelstidningen Entrepreneur kan man läsa om Buzenbergs relation till sin ekonomiske tillskyndare:

He is frank about the center’s challenges but not apologetic. What about criticism like the kind made in a January 3, 2004, Wall Street Journal editorial, in which Journal editors included the center in billionaire George Soros’ “web of leftwing activists” for accepting $1.7 million from the wealthy anti-Bush activist’s Open Society Institute? Buzenberg says: “That’s absolute junk, trash, stupid. The center is incredibly nonpartisan. The work that we do is not free, and there’s no apology to be made. We are incredibly independent."

Jag förstår mycket väl att det finns människor som motsätter sig den nuvarande amerikanska administrationen och dess krigspolitik och att de är i sin fulla rätt att utrycka sina uppfattningar och arbeta för vad de tror på (personligen tror jag att de har fel). Men vad jag inte gillar är när en telegrambyrå som TT medvetet skruvar sina telegram i viss riktning för att befordra något som inte kan vara något annat än en politisk agenda.

En banal undersökning, som för femtioelfte gången drar slipstenen om att Bush "ljög" bara för att han trodde på sina underrättelseorganisationer, lyfts fram som ett historiskt genombrott ("935 lögner"!); man skruvar medvetet ordvalet i viss riktning; och man bryr sig inte om att tala om vad "Center for Public Integrity" egentligen är för en organisation...

Tror ni att TT förtigit att en "think tank" stöddes ekonomiskt av Rupert Murdoch, om den kommit fram till ett "undersökningsresultat" som visade sig vara "kritiskt" mot Hillary Clinton? Jag tror inte det...

Uppdatering 25/1: Via bloggaren Markos i USA får jag också veta att en annan av huvudfinansiärerna för Center for Public Integrity utgörs av The Heintz Foundation, en stiftelse som kontrolleras av "ketchup-miljadärskan" Theresa Heintz, tillika hustru till det demokratiska partiets forne presidentkandidat, senator John Kerry.

4 kommentarer:

Anonym sa...

TT, tidningarnas desinformationsbyrå.

Henrik L Barvå sa...

Vilket sammanträffande. Jag gjorde samma typ av googlande efter att jag fått syn på DN:s artikel och kom till samma resultat på ungefär samma tid. Bara namnet "Center for Public Integrity" gjorde mig misstänksam.

LOE sa...

TT:s alster importeras utan granskning av tidningarna, även de största. De tror sig därmed spara pengar på redaktionen och har frånhänt sig kompetensen att kontrollera vad TT skriver. Jag har erfarenhet av SvD, senast gällande den groteska ankan om självmordsfrekvensen bland amerikanska Irakveteraner. Utrikeschefen gav mig rätt och kontaktade TT "för en rättelse". Det var över två månader sedan och ingen rättelse har dykt upp. Det är som att köra en PC utan brandvägg. Den stora frågan är om TT är viruskällan eller om de bara är en "smittad server".

Läsare - igen sa...

Det är glädjande att se att andra i Sverige också genomskådat den här pseudonyheten.

Själv noterade jag att TT, sin vana trogen, "redigerat" AFP:s ursprungliga text. Där gavs åtminstone utrymme åt Bush-administrationens ståndpunkt: 'Truth was first US casualty in Iraq war: study': http://afp.google.com/article/ALeqM5hYM8h8wNn4ccjLCLy7N8cyPwUcUA

Och AFP går ändå för att vara en aggressivt antiamerikansk nyhetsbyrå...