tisdag 15 januari 2008

Siraj Haqqani bakom Serena-attentatet i Kabul

Jalaluddin Haqqani

Det tycks som om gruppen bakom attentatet mot hotell Serena i Kabul, som under gårdagen dödade en norsk journalist och tre hotellanställda, bestod av män kring den nordwaziriske talibanledaren Siraj Haqqani. Brittiska Times
citerar nu chefen för den afghanska underrättelsetjänsten,Amrullah Saleh, som efter gripandet av ett antal personer knutna till attentatet förklarar sig säker på sin sak.

Om detta skulle visa sig stämma bekräftas ytterligare en tendens som blivit allt tydligare under det senaste halvåret, nämligen att de pakistanska (eller rättare sagt, waziriska) talibanerna numera dominerar aktiviteterna i området. Detta har skett på de afghanska talbanernas, de kashmiriska "lashkars" och al-Oaidas bekostnad. Denna utveckling är något som svenska medier till stora delar missat, men som kan utläsas av att allt fler operationer inne i Afghanistan numera äger rum under "pakistanskt", snarare än lokalt befäl. Bildandet av Tehrek-i-talban Pakistan (den förenade talibanrörelsen i Pakistan) den 14 december förra året, utgjorde därvidlag en bekräftelse på att wazirerna numera sköter ruljangsen.

De två viktigaste gestalterna i sammanhanget är ovannämnde Sirajuddin "Siraj" Haqqani (son till den legendariske rebelledaren Jalaluddin Haqqani) och den här på Krigsbloggen avporträtterade sydwaziriern
Baitullah Mehsud, ledaren för Tehrek-i-taliban. Haqqani (född 1970) och Mehsud (född 1974) utgör den nya generationen talibanledare. De representerar Nord- respektive Sydwaziristan, liksom de två viktigaste klanförbunden: Waziris och Mehsuds.

På grund av frånvaron av bilder föreställande Siraj Haqqani får läsekretsen nöja sig med en bild på hans gamle far...

Inga kommentarer: