onsdag 12 mars 2008

Amiral Fox Fallon lämnar CENTCOM

Inte en dag för sent. Amiral Fallon träder tillbaka

Chefen för CENTCOM, det vill säga det amerikanska kommando som handhar militära operationer i Väst- och Centralasien, amiral William "Fox" Fallon, meddelade under gårdagen att han med omedelbar verkan skulle gå i förtida pension.

Enligt min mening är detta inte en dag för sent. Amiral Fallon har varit fel man för sin uppgift.

Som hans titel visar kommer Fox Fallon från flottan. Han var befälhavare över ett Combatant Command som koordinerar de två största "kampanjer" som USA just nu har att utkämpa: OIF i Irak och OEF i Afghanistan. Kännetecknande för aktiviteterna på båda dessa krigsskådeplatser är att de till övervägande del involverar landstridskrafter från armén och Marinkåren. OIF sköts helt och hållet av armégeneral David Petraeus utan inblandning av sin formelle chef, amiral Fallon; och samma sak gäller för aktiviteterna i Afghanistan: armén har befälet. Detta har lämnat amiral Fallon att överse aktiviteter på Afrikas Horn och i Indiska Oceanen - förvisso viktiga uppgifter men som med hänsyn till omfattningen av operationerna på andra håll närmast förbleknar.

Fallon har också som chef haft uppgiften att koordinera aktiviteterna inom CENTCOM:s operationsområde med stats- och regeringschefer för de länder som är närmast berörda - och här har det tydligen skurit sig mellan honom och den amerikanska krigsmaktens överbefälhavare, president George W Bush. CENTCOM:s chef har markerat åsikter som inte har legat i linje med den amerikanska regeringens policy. Situationen har tydligen blivit ohållbar och Fox Fallon har sett sig tvungen att träda tillbaka.

Som kronan på verket publicerades i veckan ett långt reportage om amiral Fallon i den amerikanska herrtidningen The Esquire. Artikeln kan närmast beskrivas som en hagiografi över CENTCOM-chefen och presenterar honom som en av de få förnuftiga personerna inom den amerikanska krigsmakten, som ständigt måste rycka ut för att ställa till rätta allt elände som president Bush ställt till med.

Om man skalar bort den allmänt Bush-fientliga retorik som genomsyrar (den förvisso intressanta och välskrivna) artikeln ser man snart att det framförallt är två faktorer som har gjort amiral Fallon omöjlig på sin post.

1) Personkemin mellan amiral Fallon och general Petraeus har inte varit den bästa. Han lär ha motsatt sig the Surge, och ville fram till sin avgång underminera Petraeus genom att få till stånd en omedelbar truppreduktion i Irak - och detta utan hänsyn till hur det militära läget ser ut därstädes. Tanken är att fokusera resurserna på Afghanistan.

2) Han har öppet motsatt sig "optionen" att använda militärt våld mot den iranska regimen. I en intervju på den arabiska TV-sändaren Al-Jazira i höstas, sade han bland annat: "This constant drumbeat of conflict ... is not helpful and not useful. I expect that there will be no war, and that is what we ought to be working for. We ought to try to do our utmost to create different conditions." Det är mycket möjligt att amiral Fallon har rätt, men det är ytterst otaktiskt att räkna bort den militära komponenten ur ekvationen. Amiral Fallons inställning kan bara tjäna som en uppmuntran till mullorna att fortsätta med sin kärnvapenutveckling i förvissning att de inte har något att frukta från den amerikanska krigsmakten. Paradoxalt nog ökar krigsrisken genom dylika uttalanden.

Fallon gjorde sig känd under sin tid som chef för Cobatant Command USPACOM som en "duva" i umgänget med kineserna, samt att inte tillåta beteckningen "The Long War" i CENTCOM:s officiella kommunikéer. Skälet till det sistnämnda var att en dylik beteckning skulle kunna uppfattas som att kriget mot de radikalislamistiska terroristerna faktiskt skulle kunna bli långt (!).

Fallon efterträds tillfälligt av sin ställföreträdare, generallöjtnant Martin Dempsey från 1 pansardivisionen. Det har förekommit spekulationer om att general Petraeus skulle kunna bli ny chef för CENTCOM, men jag tror att president Bush förmodligen vill ha kvar honom som chef för de multinationella styrkorna i Irak så länge som möjligt.

Räkna dock med huvudlösa spekulationer om att Bush "avskedade" Fallon för att kunna börja flygangreppen mot Iran så snart som möjligt. Det handlar snarare om att ha en CENTCOM-chef som solidariserar sig med de politiska målsättningarna om att få Iran att avbryta urananrikningen - och som inte underminerar detta genom att kategoriskt avstå från användantet av militärt våld.

Och vad kommer att hända med amiral Fallon? Han har förvisso skaffat sig en gård i Montana i närheten av bäck full med fisk - men som general McArthur sade "old soldiers never die". Fox Fallons allmänna syn på "det långa kriget" ligger helt klart i linje med det Demokratiska partiets. Bli inte förvånade om han återkommer i den ena eller andra rollen - förslagsvis på en framträdande post i senator Barack Obamas kampanj att bli USA:s 44:e president.

Läs mer i DN och Svenskan.

16 kommentarer:

fnord sa...

Tjenare, nordmand her. Fulgte med over fra Abu Muqawama. Må si at jeg finner din analys en smule tvilsam: "Amiral Fallons inställning kan bara tjäna som en uppmuntran till mullorna att fortsätta med sin kärnvapenutveckling i förvissning att de inte har något att frukta från den amerikanska krigsmakten. Paradoxalt nog ökar krigsrisken genom dylika uttalanden."

Både och: Fallon ser antageligvis på problemet i en femårsperspektiv, og i samband med Irak situasjonen. Et uvennlig Iran kan hote de amerikanske trupparna disproposjonalt med hva USA kan hote tilbake. Selv med en "total" bombekampanje mot Iran vil de iranske agentene i Irak (og i vesten) være kapable til å slå tilbake hardt. Fallon er en realist, mens Cheney og neo-consene har vist seg å være fatalister.

Krigsblogg 2007 sa...

Hallå där, Nordman... Sedan det Romerska rikets dagar har vi ju i Västerlandet haft idealet om en "civil" översyn över det militära (typ: "legat-institutionen"). Jag är medveten om att det inte fungerat alltid - men detta är den rättsstatliga grundtanken...

Då skall inte höga militärer åka omkring och föra en egen utrikespolitik som går på tvärs mot de folkvalda politikernas policy.

Man kan tycka vad man vill om det riktiga vad gäller att tona ned (eller tona upp) vapenskramlet mot Iran - Fallon kan mycket väl ha rätt... - men poängen är att den civila administrationen ställer upp målsättningarna och soldaterna lyder order.

Jag tror Fallon avgick för att han inte längre kunde solidarisera sig med Bush-regeringens politik. Och det var i sådana fall det bästa han kunde göra...

Som Fredrik den store sade om sina soldater: "Resonera så mycket ni vill - men lyd!"

Detta är min lite "formalistiska" syn på det hela...

Tack för besöket, Fnord... (ett besök på Abu Mukawama, varje dag är heller aldrig fel...)

/Erik

Personligen anser jag dock att man i nuläget inte bör dra tillbaka fler brigader från Irak (låt Petraeus "call the shots"); och framför allt skall Fallon inte gå ut i media (al-Jazira!) och föra policyresonemang på egen hand...

Anonym sa...

Erik, i en demokrati har vi institurioner som ska se till att politiker inte överträder sina befogenheter. I uppladdningen inför Irakkriget har politikerna manipulerat och ljugit utan att institutionerna har reagerat adekvat. Man har t o m manipulerat med underrättelserapporterna för att driva fram sitt linije. Detta är ett ruskigt exempel på hur demokratin i USA håller på att urhålkas.

Sen finns det också de som menar att Iran med kärnvapen skulle minska risken för kriget. Det har fungerat för Nordkorea och Israel så...

Anonym sa...

Anonym, den amerikanska konstitutionen, vilken är uppbyggd på en annan maktdelning än tex Sveriges (vilket jag förutsätter att du är insatt i), ger presidenten makt att föra militära operationer inom ramen för utrikespolitiken. Om du vill peka på ruskiga exempel på hur en demokrati kan urholkas så föreslår jag att du väljer Ryssland istället.

Sen finns det också en iransk president som menar att Iran med kärnvapen skulle innebär ett utplånande av Israel.

Anonym sa...

Jag vet vilka befogenheter USAs president har och dessa innefattar inte avslöjande av CIA agenter som straff för att dessa gör sitt jobb och vägrar skriva underrättelserapporter på politisk beställning (mycket mycket farligt). ;-)

Menar du att Ryssland har varit demokrati innan Putin?

Faktum är att ryssarna är mera nöjda med situationen i landet än på länge. Kan det sägas om USA? Tänk att Obama inte fick en enda röst i Harlem, New York! Men nej, att valfusk skulle förekomma i USA är tabu...

Jag antar att du syftar på myten om Ahmadinedjads uttalande om utplåning av Israel. Vad Ahmadinedjad har sagt på farsi är:

"Imam ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad."

Jag ser ingenstans ordet Israel. Gör du det? Här kommer hela översättningen:

"Imamen har sagt att regimen som ockuperar Jerusalem måste försvinna från tidens boksidor."

och med imamen syftas på imamen Khomeini. Ahmadinedjad är alltså ute efter regim change vilket är helt i tiden :lol:

Anonym sa...

Roliga konspirationsteorier du har, var det inte judarna som låg bakom 11 september också.

Jag menar att Ryssland var mer demokratiskt innan Putin. Att regimkritska journalister mördas och trakasseras verkar du tycka är ok så långe majoriteten inte gnäller (mycket mycket farligt).

För övrigt tycker jag följande begrepp passar bra in på dig. Lika bra att skicka med en förklaring, du verkar inte vara den vassaste kniven i lådan.

http://susning.nu/Sila_mygg_och_sv%E4lja_kameler

Anonym sa...

Hehehe, så fallet Valerie Plame är konspirationsteori? Att Libby och Rove hade med saken att göra är konspirationsteori?

Berätta om sannolikheten att Obama inte får en enda röst i Harlem? Och säg inte att röstfusk inte förekommer för det är väldokumenterat att det har förekommit från Kennedy till Bush. Ska jag behöva dra fram källor? Eller hittar du de själv - du som är så bra på att hitta information?

Eftersom du inte kommenterar Ahmadinedjads uttalande är det underförstått att du är tagen med byxorna nere.

För dig är demokrati tydligen detsamma som fria händer för oligarkerna med dubbla medborgarskap.

Om du bedömer situationen i Ryssland med fallet Politkovskaya så har man faktiskt hittat de skyldiga och ställt dessa inför rätta. Annat är det med statsministern Palme vars mördare än idag går fria. Snacka om att sila mygg och svälja kameler...

Anonym sa...

Konspirationsteorin är att hävda "att valfusk skulle förekomma i USA är tabu…". Vad har du för källor till att det är tabu? Varför skulle nåt sånt tystas ned och av vilka?

Att sila mygg är att påstå "ruskigt exempel på hur demokratin i USA håller på att urhålkas" och samtidigt försvara den politiska utvecklingen i Ryssland under Putin.

Genom detta är det underförstått att du är tagen med byxorna nere vid fotknölarna.

När det gäller frågan om vad irans president sagt så får var och en göra sin egen tolkning. Min tolkning är att Iran med kärnvapen är ett hot mot Iraels existens.

Anonym sa...

"Varför skulle nåt sånt tystas ned och av vilka?"

Det får du räkna ut själv. Att tro att det politiska systemet i USA är godheten själv är naivt och farligt!

Har du varit i Ryssland nån gång? Tro inte på allt du hör. Av mediarapporteringen så får man lätt intrycket att Ryssland är ett maffiavälde där man knappt vågar komma ut på gatorna. Faktum är att mordfrekvensen i Moskva är lika stor som den i Helsingfors. Det som stör er i Ryssland är att Putin har satt stopp för oligarkerna. Hade oligarkerna fortfarande fria händer att stjäla och färderva Ryssland så hade du inte haft nåt emot Putin. Tänk att du och dina liktänkare klagar på "förtryck" av oligarkerna och deras apparatus i Ryssland samtidigt som ni aldrig klagar på förtryck av journalister och fackligt aktiva i Sydamerika som genomförs att de sydamerikanska oligarkerna. När oligakerna förtrycker befolkningen så är det demokrati, när folkvalda förtrycker oligarkerna som vill roffa åt sig allmän egendom och förtrycka folket så är det odemokratiskt?

Hur tänker ni egentligen?

Om Iran: när du påstår att Ahmadinedjad har sagt något så får du bevisa detta också. Vem är det som sprider konspirationsteorier månne?

Anonym sa...

"Det får du räkna ut själv."

He he, tolkar det som att du tror på en konspiration inom det amerikanska valsystemet. Har du några belägg föreslår jag att du skriver en bok och plockar hem nästa Pulitzer-pris.

Sen kan man undra vilka "er", "ni" och "du och dina liktänkare" som du hela tiden syftar på. Anar du en till konspiration?

"Att tro att det politiska systemet i USA är godheten själv är naivt och farligt!"

Har aldrig hävdat att USA har ett optimalt politiskt system. Det jag hävdat är att det finns länder (däribland Ryssland) där demokratin på senare år verkligen har urholkats och som är mycket "farligare", om man ska använda ett av dina favorituttryck.

Jag är varken för en oligarkstyrd eller presidentstyrd rövarsocialism (som Johan Norberg träffande en gång kallade den http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=315&format=print). Det jag påstått är att journalister och regimkritiker har fått det svårt att verka, vilket är "mycket mycket farligt". Att det nu är Putin som istället som rånar landet och därigenom blivit Europas rikast person kan väl inte ens du tycka är bra? Och ja, jag har varit i Ryssland. Bra att mordfrekvensen är låg förresten.

Sydamerika har jag inte nämnt så varför du riktar kritik mot mig där hänger jag inte med i?

När det gäller Iran så får var och en tolka innebörden av presidentens budskap.

Att döma av din argumentationsteknik verkar du gilla straw man-tekniken http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man

Den funkar dock rätt dåligt i långa loppet.

Anonym sa...

En sammanfattning av vår diskussion:

Jag påpekar om hur den nuvarande administrationen har missbrukat sin makt och yttrar tveksamhet till att Iran med kärnvapen ökar risk för krig.
----------------------------------------
Du hävdar att administrationen sköter sitt jobb som de ska och drar in Ryssland och undrar varför jag inte klagar på läget där. Ryssland nämns varken i artikeln eller i tidigare kommentarerna. Här kör du både med relativisering och halmdockan som på ditt språk kallas straw man (det är vanligt i vissa kretsar att lossas ha glömt svenska när man har bott i USA några veckor eller månader).
Sen ljuger du om att Ahmadenedjad skulle ha propagerat utplånande av Israel.
----------------------------------------
Jag visar exempel där administrationen har agerat både olagligt, omoraliskt och opatriotiskt när man avslöjade Plame som CIA agent.
Jag accepterar utvidgning av diskussionen och svarar med motfrågan om läget i Ryssland var bättre innan Putin.
Jag undrar hur det kan komma sig att Obama hade en klar ledning i New York och Clinton vinner till allas förvåning. Till råga på allt så får Obama inte en enda röst i 80 valdistrikt inklusive delar av Harlem!

http://www.huffingtonpost.com/2008/02/16/mystery-ny-results-say-o_n_87020.html

Och så lätt är det att manipulera resultaten - Lou Dobbs på CNN:

http://www.youtube.com/watch?v=FbuwbkqAe_A

Jag läser upp transkriptet av Ahmadinedjads tal samt översättningen.
----------------------------------------
Du börjar prata om konspirationsteorier och 11 september (den gamla halmdockan igen).
Du drar fram med något opreciserat om journalister som mördas i Ryssland.
Sist försöker du i ren desperation med personangrepp.
----------------------------------------
Jag kommenterar ditt uteblivna svar på fallet Plame. Noterar att du inte hade nåt svar på det märkliga i att Obama får inga röster i många valdistrikt i New York och att du inte hade nåt svar på Ahmadinedjads tal.
Jag konstaterar att fallet Politkovskaya har lösts och att mördarna är ställda inför rätta.
----------------------------------------
Du lossas att det regnar och retoriskt svarar med motfrågor om valfusk.
I svepande ordalag avfärdar du kritik av demokratiläget i USA och fortsätter hävda att Ryssland är värre (ännu en gågn relativisering - din retoriska skala är inte nån vidare bred).
Du vägrar kommentera din lögn om Ahmadinedjads uttalande.
----------------------------------------
Jag konstaterar att tron att allt i USA går rätt till är naivt.
Jag undrar om du har varit i Ryssland och hävdar att läget där är mycket bättre än vad framställs i media. Då det ofta gullas med diviere sydamerikanska högerdiktatorer här på bloggen så fan jag passande att jämföra läget i dessa länder med läget i Ryssland för att försöka hitta likheter och olikheter.
Konstaterar än en gång att du inte har motbevisat mig angående Ahmadinedjad.
----------------------------------------
Du vill att jag skriver en bok om valfusket i USA som skulle vara värd Pulitzer-priset.
Du undrar om jag är galen och anar en konspiration till för jag använde "du och dina liktänkare" (fast du vet att jag syftar på bombliberna - för det är vad du är eller? ).
Sen drar du fram med relativiseringen igen - USA inte perfekt men Ryssland värre.
Du drar fram med en meningslös artikel - ett reklamblad utan nån seriös analys så långt ögat når - som ingen vettig kan ta på alvar.
Du påstår igen att journalister och regimkritiker har svårt att verka men säger ingenting om vilka journalister det handlar om och inte heller om vilka svårigheter de drabbas av. Sen drar du till med att Putin rånar landet utan källor. Du konstaterar ironiskt att det är bra att mordfrekvensen är låg - som att det inte spelar roll för hur trygg man känner sig?
Återigen undviker Ahmadinedjad.
Nu kommer du med påståendet om att jag gillar straw man argumet.
----------------------------------------

Här bjuder jag på en talande filmsekvens om läget i USA så får var och en bilda sig en egen uppfattning:

http://www.youtube.com/watch?v=sdHtW_81kwg

lubbe ferrysson sa...

Har du varit i Ryssland nån gång? Tro inte på allt du hör.

Jag har varit där sedan 1994 nästan årligen. Dessutom kan jag ganska bra ryska. Ditt svammel om maffiavälde, oligarkerna och Putin är urbota dumt. Du alltså menar att individer som Deripaska, Abramovich, Potanin, Alekperov, Brin, Friedman, Nevzlin….. är inte oligarker eller tillhör inte en maffialiknande struktur? Verkligheten är att en struktur, den jeltsinska blev ersatt av en annan den putinska. Så går det i alla skurkländer.

Niklas Lindgren sa...

Anonym:
Det är knappast förenligt med god debattetik att komma med felaktiga uppgifter.
Obama fick inte 0 röster i Harlem. Hillary vann med 261 mot 136. Dina uppgifter är inte från det officiella rösträknandet, utan snarare från så kallade ”unofficial tallies”, alltså primärräkning som ges till media under själva valnatten. De brukar, i alla fall i New York, innehålla en hel del fel då det är uppgifter som hastas ner under tidspress, vilket inte är fallet med det officiella rösträknandet. På tal om inget så fanns där även en handfull distrikt i NYC där Hillary fick 0 enligt unofficial tallies…

Vidare så är det ju direkt horribelt hur du letar omöjliga konspirationsteorier i USA men så öppet hyllar Putin som alltså inte bara mördat journalister och politiker i Ryssland, giftmördat exilryssar utomlands, utan troligtvis också är skyldig till de bombattentat som skakade Ryssland 1999, och som sedan blev casus belli för andra Tjetjenienkriget. Just en trevlig herre du har som idol….

Andersson sa...

..och en snabb koll på wikipedia visar att ingen av de som medverkar i Boston Legal har dött mystiskt till följd av sitt regim-kritiska inslag. Det tycker jag visar lite skillnaden mot Ryssland där, låg mordfrekvens till trots, dö journalister till höger och vänster.

Anonym sa...

Och Malcolm X blev dödad av en ensam galning. och Martin Luther King Jr blev dödad av en ensam galning. Och JFK blev dödad av en ensam galning...

Nej, i USA är man mera raffinerad, journalisterna är lättare att muta/skrämma till tystnad och det finns inga nyhetsbyråer/tidningar som finansieras av fientliga regeringar. Och de som går för långt i kritiken sparkas ut och utfryses från branschen, dels för att straffa dels för att statuera ett exempel. Det har Dan Rather fått erfara på eget skinn.

Gräver du lite vilka som står bakom så kallade regimkritiska tidningar i Ryssland så kan du få fram en entydig bild om vilken agenda man vill driva igenom.

Niklas Lindgren sa...

Anonym:
Om vi för en sekund lämnar infantila och löjliga konspirationsteorier om tre uppklarade mord som begicks för 40 år sedan, och påståenden om mutade och skrämda journalister i det land som troligtvis producerar mest regeringskritiska artiklar per capita…vad tusan menar du med det här:
“Gräver du lite vilka som står bakom så kallade regimkritiska tidningar i Ryssland så kan du få fram en entydig bild om vilken agenda man vill driva igenom.”

Försvarar du mord på regimkritiker I Ryssland? Fan vad grisigt!