torsdag 10 januari 2008

Alavimodellen - Irans nya sjökrigsdoktrin

Iransk FPB i aktion i Hormuzsundet

Jag har inte kunnat blogga på ett tag eftersom jag har hållit på att renovera ett hus under storhelgerna. Men nu är jag tillbaka i sadeln....

Jag tänkte börja år 2008 med att titta lite närmare på incidenten i Hormuzsundet nu i söndags (6 januari) utifrån doktrinsynpunkt.

Vad hände egentligen?

Vad som timade var att fem iranska FPBs (Fast Propelled Boats, dvs små, men ytterst snabba speedboats, som ofta används av smugglare och sjörövare) på ett provkativt sätt närmade sig tre amerikanska krigsfartyg ur femte flottan när de befann sig på rutinuppdrag på internationellt vatten.

De iranska båtarna närmade sig de amerikanska fartygen med hög hastighet och kom vid ett tillfälle så pass nära som en dryg kabellängd från USS Hopper, en AEGIS-jagare av Arleigh Burke-klass (övriga fartyg utgjordes av fregatten USS Ingraham och kryssaren av Ticonderoga-klass, USS Port Royal). Iranierna kastade dessutom ut ett antal vita lådor i vattnet framför de amerikanska skeppen, som ett slags simulerade minor och hotade via radio att amerikanerna skulle "sprängas i luften inom en minut". Då amerikanerna intagit klart skepp och gjort sig beredda på eldgivning avlägsnade sig iranierna lika snabbt som de dykt upp.

Incidenten tog c:a 20 minuter och karaktäriserades av femte flottans befälhavare, viceamiral Kevin Cosgriff, som "den allvarligaste incident som utspelat sig mellan den amerikanska flottan och och det iranska revolutionsgardet". Att amiral Cosgriff kunde hävda att det handlade om båtar ur revolutionsgardet (och inte den reguljära iranska flottan) beror förmodligen på att båtarna var omärkta och att de tvetydiga uttalanden som gjorts i medierna från iransk sida framförts av Ali Reza Tangsiri (befälhavare för revolutionsgardets sjöstridskrafter) och inte av någon från försvarsdepartementet. Tangsiri hävdade i måndags att flottan företagit "normala" aktiviteter i området, vilket ändrades i onsdags till att "ingenting" inträffat överhuvudtaget och att den amerikanska flottans videoinspelningar var "iscensatta".


Man kan hålla i minnet att revolutionsgardet ("pasdaran") är något mycket mer än bara en vapengren inom de iranska väpnade styrkorna. De åtnjuter samma grad av självständighet och handlingsfrihet som nazisternas SS gjorde i förhållande till Wehrmacht i Hitlertyskland och precis som den tyska organisationen består gardet såväl av en väpnad gren, som av en "allmän" del med ansvar för underrättelseverksamhet, befolkningskontroll. etc.

Alavimodellen

De iranska sjöstridskrafternas uppträdande visar på ett instruktivt vis hur gardet försöker utveckla en marin modell för asymmetrisk krigföring. Modellen kallas internt för Alavimodellen efter Muhammeds kusin Ali, som ses som grundaren av den shiitiska sekten inom islam. Ali gjorde sig känd genom att alltid undvika direkt konfrontation på slagfältet - istället bidade han sin tid i 25 år innan han kunde överta kalifatet på 600-talet.

Alavimodellen bygger på insikten att större örlogsfartyg aldrig kommer att kunna hävda sig mot amerikanska flottenheter i en konventionell drabbning. Den iranska flottan (och alla andra flottor också, för den delen...) kommer alltid att vara hopplöst underlägsen amerikanarna vad gäller eldkraft, räckvidd, interoperabilitet, teknologi, etc. Alltså har man valt att lägga tonvikten på små men snabba enheter (FPB), som därigenom skall vara mindre sårbara för upptäckt och bekämpning. Eftersom dessa FPBs också är betydligt billigare kan man dessutom hålla sig med ett större antal som man kan kosta på sig att "offra" i strid, ungefär som en schackspelare kan offra ett antal bönder för att komma åt motståndarens dam. I nuläget tros gardet ha tillgång till inte mindre än 1000 FPBs i sin "Hormuzeskader".

Den nya båttypen har vidare lett till att man återupptäckt taktiken att "svärma" (eng. swarm) motståndaren och anpassat den till marina förhållanden. Swarming är sannerligen ingen taktisk nyhet inom krigshistorien och har i hög grad använts av islamska styrkor sedan Muhammeds dagar, där den i koranen beskrivs med begreppet ghazwi ("räd"). En ghazwi företas med lättrörliga styrkor som oväntat dyker upp i stor mängd, överväldigar motståndaren, och därefter snabbt drar sig tillbaka. Taktiken praktiserades av Muhammed när han byggde upp sin rörelse genom att plundra karavaner, men även mot bysantinare och perser under islams expansionsfas, samt under korstågen mot de tyngre beväpnade och militärt skickligare, men alltid hopplöst fåtaliga korsriddarna. Det är på så vis som hyenor kan stjäla bytet från ett lejon, eller som förortsligister knycker mobiltelefoner och plånböcker från ensamma nattvandrare.

På det marina planet handlar swarmingen om att överraska och isolera enskilda motståndarenheter och slå ut dem innan förstärkning hinner dyka upp. Swarmingen kan företas i såväl större som mindre formationer. En större operation företas av hundratals FPBs, beväpnade med kulsprutor, raketer och sprängmedel för självmordsuppdrag. En mindre swarming består av raket- och torpedbeväpnade enheter som engagerar motståndaren från olika håll och därigenom ytterligare försvårar upptäckt. FPB-enheterna har självfallet ingen högsjökapacitet utan måste användas i kustnära förhållanden (som i Persiska viken). På så vis kan man ytterligare öka det operativa tempot och åtnjuta understöd från landbaserade vapenplattformar. Iran har i nuläget byggt upp ett omfattande system av landbaserade sjömålsrobotar, såsom kinesiska C-802, HY2 Silkworm och TV-styrda Kowsarmissiler. C-802 har en räckvidd på 200 nautiska mil och kan användas i koordination med sjöstridskrafterna var som helst i Persiska viken.

Vad var då iraniernas syfte?

Man bör betrakta incidenten som en övning från revolutionsgardets sida. Om man hade avlyssningsstationer bemannade och robotstyrkorna i beredskap (kanske förstärkta av ryska tekniska rådgivare) har man fått en god bild hur amerikanska flottan reagerar vid ett swarming-angrepp. Man har fått uppgifter om reaktionstider, hur självständigt fartygschefer agerar, avvärjningstekniker, vilka vapensystem man måste ta hänsyn till, etc.

Skälet till att man valt att "tima" övningen till en tid då spänningen mellan USA och Iran verkar minska har att göra med samma gamla visa om hur "öst är öst och väst är väst" och att de tu aldrig kan mötas. Den amerikanska underrättelserapporten (NIE) som gav vid handen att Iran tycks ha avbrutit sin utveckling av kärnvapen har uppenbarligen tolkats av kretsarna kring gardet och premiärminister Ahmadinejad som ett svaghetstecken från amerikanskt håll. Man tror tydligen att underrättelsetjänsterna har velat ge en "försvagad" president Bush ett sätt att "rädda ansiktet" eftersom han inte kan/vill/vågar inleda ett vapenskifte med den islamsiska republiken. I sådana fall har man sett det som en relativt riskfri åtgärd att "testa" den amerikanska flottan, eftersom den i konsekvensens namn inte heller kommer att kunna/vilja/våga företa några motåtgärder. Att de amerikanska fartygen inte öppnade eld och sänkte de iranska båtarna var därför ett stort misstag från femte flottans sida.

Alla som har den minsta erfarenhet av barnuppfostran, träning av hundar, brottsbekämpning eller umgänge med politiska aktörer utanför västvärlden vet att man alltid måste sätta ned foten direkt. Det agerande som president Bush beskrev som "ansvarsfullt" från flottans sida, kommer av våra iranska vänner att tolkas som svaghet. Insatserna kommer därigenom att höjas och risken för nya provakationer, blodspillan och eventuellt krigshandlingar kommer därför att öka.

Kommer den iranska doktrinen att fungera i ett skarpt läge?

Om krig utbryter mellan USA och Iran torde de operativa målen för Iran vara att stänga Hormuzsundet och försöka slå ut de fientliga flottenheter som därigenom har blivit instängda i Persiska viken genom en taktisk kombination av landbaserade robotar och FPB-enheter. Samtidigt skulle man också kunna avbryta transporten av olja i området. Närmare 40 procent av världens oljeproduktion passerar denna väg och även om endast en mycket liten del hamnar i USA skulle Japan och Västeuropa drabbas mycket hårt, och på så vis kunna skapa ett "indirekt" tryck mot USA.

De strategiska målen är enligt detta scenario rent defensiva och handlar om att få ett eventuellt angrepp från amerikanernas sida att "rinna ut i sanden" genom en kombination av materielförlust och internationellt opinionstryck. Givetvis kan man tänka sig andra modeller, där Iran också skulle kunna använda sig av terroristattentat, missilangrepp mot Israel eller försök att angripa amerikanska trupper i Irak. Men i sådana fall riskerar man att vända världsopinionen emot sig; och i fallet Irak tror jag att det Iranska inflytandet faktiskt är för litet för att kunna leda till annat än sporadiska nålsticksangrepp.

Jag skulle dock vilja hävda att iraniernas modell för stridsasymmetri i sjökrigssammanhang egentligen är en självmotsägelse. Krig till lands och krig till sjöss är helt väsensskilda storheter. Sjökriget laborerar med abstrakta och geometriska vektorer som avstånd, räckvidd, hastighet. Ett ytstridsfartyg kan aldrig gömma sig ute på öppna havet, bara dra sig undan. Det finns inga topografiska differenser, ingen civilbefolkning, inga möjligheter att leva av landet. Det handlar heller inte om att ta och hålla terräng, eftersom det inte finns någon terräng till havs - bara rörelser, riktningar och positioner. Allt handlar istället om att förvägra fienden möjlighet att uppträda överhuvudtaget genom att ha överlägsna enheter till förfogande, såväl kvalitativt som kvantitativt. Sjökriget har därför alltid varit mer teknologiintensivt än landkriget. En teknologisk innovation som en galeas, ett linjeskepp, en Dreadnaught eller ett hangarfartyg av Nimitz-klass kan förändra hela stridsmiljön i ett slag. En primitivare teknologi kan därför inte vändas till en fördel på samma sätt som till lands.

Iranierna har överfört ett landkrigskoncept till sjökrigsförhållanden, vilket jag tror kommer att slå tillbaka mot dem själva om läget blir skarpt. Alavimodellen är en engångsdoktrin. På samma sätt som japanerna bara kunde anfalla Pearl Harbor en gång, kan swarmingen bara nå framgång vid ett första överraskningsangrepp och då under förutsättning att motståndaren tvekar om att vidta motåtgärder. Den femte flottan kan aldrig besegras av aldrig så många FPBs så länge de har övervakningsplanen i luften, AEGIS-sköldarna igång och begriper att vapen är till för att användas.

POST SCRIPTUM: Vad skall man göra åt den svenska telegrambyrån TT egentligen? Inte nog med att deras rapportering nästan uteslutande består av översättnigar från AFP och Reuters - översättningarna utförs till råga på allt av hundraprocentiga klåpare. I så gott som samtliga telegram angående incidenten i Hormuzsundet kallar man de amerikanska fartygen för den absurda neologismen "stridsskepp" (översättning av "combat ships"), istället för de svenska begreppen "örlogsfartyg" eller "krigsfartyg". Det värsta av allt är att redaktioner på tidningar och etermedier inte har vett att ändra vansinnigheterna utan publicerar eländet rakt av: DN, SvT, TV4, AB.

Heder åt Svenskan som rättar dårskapen.

EXTRA: Amerikanska flottans videoupptagning

18 kommentarer:

Anonym sa...

inte helt ointressant inlägg, erik. Men en jagare av AEGIS-klass är egentligen en jagare av Arleigh Burke-Klass som, precis som Ticonderoga, Sachsen mfl använder luftförsvarssystemet AEGIS.

Hur ställer du dig till att hotet nu av en talesperson för 5:e flottan betraktas som: I guess we're not saying that it absolutely came from the boats, but we're not saying it absolutely didn't. ?

Krigsblogg 2007 sa...

Rätt om jagaren, käre Klauk... Texten har skrivits vid olika tillfällen under gårdagen, så allt blev inte helt kongruent...

Det vete fan' om "spökrösten" kom från FPB:erna... Den finns i alla fall inte med på videoupptagningarna, utan har ju "rundfunkats" separat.

Det låter ju heller inte som en iranier som talar. Iranier kan ju inte säga "p" - så när de skall säga "please" låter det som "peh'liseh"... Rösten låter förvisso som Darth Vadar, men sannerligen inte som den härrör från Golestan (den provins där den "vackraste" persiskan talas)

Det kan faktiskt vara något så jävla dumt som ett "Scherz" från ett annat amerikanskt skepp/flygplan eller från en rysk/vitrysk "rådgivare" vid ngn iransk elint-post i land. Flera radarsystem har ju Iran köpt från Vitryssland... (Vit-Ivan kanske t.o.m. har lyckats smuggla in några hundra gram vodka i en flaska sårsprit...)

Jag tror dock inte att det är ett "trick" från amerikanska flottans sida...

Anonym sa...

Hur kan du jämföra *barnuppfostran* med hundar och terrorister!!! IDIOT!!

Krigsblogg 2007 sa...

Bästa Anonym,

Du kanske inte har barn själv?

Mvh Erik

Anonym sa...

Du verkar vara insatt i de tekniska aspekterna av modern krigsföring. Intressant inlägg. Men du är så insnöjad med detekniska aspekterna att du missar huvudpoängen: USA har förlorar kriget! Du kan vända hur mycket du vill på det men så är det.

Krigsblogg 2007 sa...

Men, Anonym II: kriget har ju inte ens börjat än... ;-)

Anonym sa...

Gillar din blogg skarpt! Kul med en kunnig människa till skillnad från alla okunniga klåpare till journalister som finns.

Anonym sa...

Det första insatta svenska inlägget jag läst om incidenten! Bra jobbat!

Anonym sa...

Jag tror det är ganska osannolikt att Iran kommer att öppet angripa trupp eller fartyg från USA, eftersom de är nog så väl medvetna om konsekvenserna av en sådan attack.

Betydligt mer sannolikt är nog istället en klassisk false flag operation, i stil med Gulf of Tonkin, i ett försök att driva fram lite blodvittring och krigshets på hemmaplan. Frågan är väl om detta kommer fungera ännu en gång.

Naturligtvis hjälper det att ha en starkt kontrollerad media, men där finns nog en gräns även för vad jänkarna går på.

När presidentens lögn om WMD i Irak kom upp till ytan var det nog en hel del amerikaner som fick sig ett "wake-up call". Man kan ju i alla fall hoppas.

Krigsblogg 2007 sa...

Hallå där Alexander,

Jag tror inte heller att Iranierna "öppet" kommer att angripa trupp eller fartyg, däremot kan den här typen av "testningar" bli vanligare - och nästa gång kan amerikanerna mycket väl skjuta först och fråga sedan (vilket alltid är den bästa metoden, enligt min mening).

Bushadministrationen vill heller inte (tyvärr, som jag ser det) sätta igång några operationer just nu mot Iran - det lämnar man över till nästa administration, som även om den blir demokratisk (vilket är troligt) vill dra ned på engagemanget i Irak (åtminstone vad gäller antalet trupper) för att istället koncentera sig på Iran och Afghanistan (vilket nog är förnuftigt, som jag ser det).

Hade man velat ha till stånd ett vapenskifte med iranierna hade man kunnat utnyttja situationen i Irak hur mycket som helst för att få i gång en konfrontation, med tanke på Quds Force-understödda Special Groups - man skulle kunna hänvisa till FN-stadgarnas § 51 och bara sätta igång med folkrätten i ryggen.

Sedan undrar jag vad vad detta med att Bush skulle ha ljugit om WMD är för något egentligen?

Att ha fel är ju inte samma sak som att ljuga. Hade Bushadministrationen vetat att Saddam lagt WMD-produktionen på is hade han väl använt sig av en annan motivering för att få igång en konflikt, eftersom sanningen skulle ha kommit fram förr eller senare (vilket den ju också gjorde)?

Tack för dina synpunkter, det är alltid roligt när du kommenterar, hälsar Erik

Anonym sa...

Hej Krigsblogg 2007,

Nja, med tanke på att hela invasionen kan rubriceras som aggression tvivlar jag på att USA på ett seriöst sätt skulle kunna använda sig av den texten för att motivera ett angrepp. Naturligtvis skulle de kunna göra det ändå, det spelar ju som vi vet ingen roll om de har fel.

Men det är väl snarare så att texten ger Iran, under formuleringen "collective self-defence", rätten att angripa amerikansk trupp i Irak?

Angående Bush och hans uttalande, har vi exempelvis detta från ett tal i oktober 2002:

"The Iraqi regime . . . possesses and produces chemical and biological weapons. It is seeking nuclear weapons."

Lägg märke till formuleringarna. Det är fakta som läggs fram här, inte misstankar.

Rumsfeld uttryckte sig på följande sätt:

"Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction"

Det var ju även Bush (hans administration) som kämpade för att få kopplingen Al Qaeda - Saddam att hålla, vilken även den visade sig vara falsk.

Om du har möjlighet att se den kan jag rekommendera dokumentären "Why we fight" från 2005. Den visar bland annat en pensionerad polis i NY som miste sin ena son i angreppen mot WTC. Han lyckas få namnet på sin son skrivet på en bomb som används i Irak, och håller sedan på att ramla ur stolen (som han själv uttrycker det) när han på TV ser Bush som utan omsvep motsäger sina tidigare uttalanden - som tidigare hade övertygat att Irak borde angripas.

När det gäller att skjuta först och fråga sedan verkar det alltså till stor del vara vad som har lett oss dit vi är idag, med hundratusentals+ döda civila och ett ofattbart lidande i Irak som följd.

Detta får mig att tänka att det kanske är bättre ändå att fråga först och sedan skjuta om/när det verkligen blir nödvändigt. Kanske är det så att man bara kan starta ett begränsat antal "pre-emptive wars" innan man blir tvungen att döda alla utom sig själv?

Sen förstår jag egentligen inte varför amerikanarna är så bekymrade över att oljan ska ta slut. Av allt att döma verkar deras stridsmakt till stor del drivas av högmod, arrogans och dubbelmoral.

Anonym sa...

Alexander, Amerikanerna gick i krig baserat på en lång lista med anledningar (varav skälen relaterade till wmd utgör en delmängd).

Baserat på detta fattades beslutet i bred politisk majoritet.

Att tala om "Presidentens lögn", är alltså, minst sagt, en grov förenkling av verkligheten.

http://www.c-span.org/resources/pdf/hjres114.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Resolution

Krigsblogg 2007 sa...

Ursäkta mig Alexander... Jag såg inte att du hade skrivit.

Jag instämmer med siste "Anonym"...

Ett par synpunkter bara...

"rubriceras som aggression", säger du. Enligt vem, frågar jag. De enda som kan fastslå sådant på ett bindande sätt är ju FN:s säkerhetsråd - och där har ju USA veto. Att bara säga att ngt är "olagligt", som exempelvis, "Give-me-a-Kofi-braek" Annan gjorde i pressen ang. Op. Ir. Freedom är ju bara en åsikt...

Ang. MWD-uttalandena. Där ger du mig rätt... Man trodde att Irak hade massförstörelsevapen. Att produktionen lagts på is och lagren förstörts fick man ju inte reda på förrän efter invasionen. Att ha fel innebär ju inta att man ljuger. Hela detta "Bush LIIIED, people DIIIED" är ju så i i bomben fånigt...

"skjuta först och fråga sedan" är en alldeles utmärkt metod om du är den starkare parten. Den svagare kan ju inte göra så mycket mer än att gnälla och låta sig förödmjukas. Militära enheter skall inte uppträda som poliser eller socialarbetare. Du skall i alla sammanhang premiera aggressivitet, aggressivitet, aggressivitet...

Vad gäller oljan skulle jag bara vilja hävda att den spelar stor roll indirekt, så till vida att den möjliggör för Västvärldens (dvs även dina) fiender/kontrahenter att accellerera sina förehavanden. Ett Irak utan olja hade inte gjort Saddam till ett lika stort hot; Chavez utan olja hade *enbart* varit en pajas, Iran hade också varit ett mindre problem, liksom Putin i Ryssland.

Trevlig helg

Anonym sa...

@anonym

Det handlar väl kanske till slut om huruvida man kan finna det möjligt att administrationen hade fått så dålig underrättelseinformation som dokumenten du refererar till indikerar, eller om man helt enkelt ville få till stånd en konflikt av andra anledningar.

De 737 militära baser (år 2005) som USA har utomlands tycker jag kan ses som ett argument mot deras trovärdighet.

Lägg också märke till formuleringarna som de använder. Det är ju inte misstankar som läggs fram, utan fakta. Exempelvis att Al Qaida "are known to be in Iraq". Detta blev ju i och för sig sant som en konsekvens av beslutet att invadera.

@krigsblogg 2007

"Den svagare kan ju inte göra så mycket mer än att gnälla och låta sig förödmjukas. Militära enheter skall inte uppträda som poliser eller socialarbetare. Du skall i alla sammanhang premiera aggressivitet, aggressivitet, aggressivitet..."

Detta kan kanske uppfattas som logik, om man helt bortser från faran med hatet som kan uppstå när militära styrkor, speciellt världens mäktigaste, agerar utan hjärna.

Det har ju visat sig, med oerhörd tydlighet, att den svage kan göra mer än att bara gnälla och låta sig förödmjukas.

Kofi Annan sade:

"I have indicated it was not in conformity with the UN charter. From our point of view, from the charter point of view, it was illegal."

Menar du att Kofi var dåligt insatt i vad stadgarna säger? Säkerhetsrådet har ju tyvärr blivit till något av en fars efter alla resolutioner som har försvunnit, rörande exempelvis Israel, till följd av USAs "veto".

Därav min tidigare formulering "det spelar ju som vi vet ingen roll om de har fel".

Krigsblogg 2007 sa...

Ursäkta mig, käre Alexander, men jag tycker att du resonerar som lit grann som en frikyrkopastor...

Att vara svag betyder ju inte att man automatiskt har moraliskt rätt.

Hitlertyskland var militärt svagare än de allierade; kommunisterna var ekonomiskt svagare än det fria, kapitalistiska väst; de slavägande Sydstaterna var demografiskt svagare än Unionen; radikala islamister är svagare än vi här i väst, men detta gör inte att de skulle ha 'rätt' på något sätt.

Självfallet kan de ju börja 'hata' sina starkare motståndare och ställa till med värre problem än att bara 'gnälla' - vilket sannerligen de ovan uppräknade 'svagisarna' gjorde - men vad skulle denna 'hatiskhet' egentligen vara ett argument för? Skulle britterna inte ha förklarat Hitlertyskland krig, 1939, bara för att tyskar som kanske inte var nazister skulle börja hata västmakterna och sluta sig till regeringen?

Fallet Kofi: Det är uppenbart att han gör ett politiskt utspel... Han kan tycka vad han vill; men så länge som Säkerhetsrådet inte har beslutat i frågan är det faktiskt inte något annat än en åsikt ("our point of view"), ungefär som att han tycker att skräddarsydda kostymer från Saville Row i London ser jäkligt snygga ut.

Och vetot? Ja, välkommen till planeten jorden.

Det finns väl ingen anledning för en stormakt att öht vara med i en internationell organisation om inte de beslut som fattas där går i linje med de egna intressena?

Det var ju därför som NF inte fungerade och därför som veto-systemet infördes i FN. Och trots sina brister har FN åtminstone hållit ihop.

Jag inser givetvis att du och jag inte har samma uppfattningar om saker och ting, men jag brukar ge mig för en övertygande argumentering - och hittills har du nog inte lyckats övertyga mig...

Hälsar Erik

Anonym sa...

Jag tror inte jag har hävdat att man automatiskt har moraliskt rätt bara för att man är svag, däremot är jag helt klart av åsikten att man inte har moraliskt rätt bara för att man är den starkare.

Om man angriper ett annat land med vapenmakt, utan att det rör sig om självförsvar, då menar jag att det är moraliskt fel:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,308738,00.html

Att jämföra dagens konflikter med angreppet mot nazi-Tyskland tycker jag därför är felaktigt. Inte minst med tanke på att det då rörde sig om ett väpnat svar mot ett lands arme som bedrev aggressionskrig.

Vilket var egentligen Kofis politiska utspel? Borde han inte ha kommenterat situationen?

"Det finns väl ingen anledning för en stormakt att öht vara med i en internationell organisation om inte de beslut som fattas där går i linje med de egna intressena?"

I alla fall inte för en stormakt som inte nöjer sig med att bestämma åt sig själv. Annars tror jag nog det kan finnas fördelar med att vara med i internationella organisationer även om det kräver vissa kompromisser.

Sen får du ursäkta mig, men jag tror inte det är möjligt att ändra din åsikt i de här frågorna med bra argument, även om jag då är av åsikten att dessa argument existerar.

Anonym sa...

om amerikaner gör något dumt så ändras amerikas ställning drastisk . jag hoppas att amerika gör en sådan dumhet så jag kan vittna amerikas undergång , historien upreppas . Iran är inte Afganistan eller Irak .

Anonym sa...

Vem betalar dig för det här?