tisdag 23 oktober 2007

Bin Ladin medger bakslag i Irak

Usama bin Ladin: "The Surge is Working"

Jag har fått en del kritiska synpunkter som går ut på att jag tecknar den senaste tidens militära utveckling i Irak i allt för ljusa färger.

Jag tror dock inte det. General Petraeus Surge-modell tycks fungera, vilket har varit svårt för bland annat svenska medier att förhålla sig till. Man arbetar med ett slags standardscenario som föreskriver att invasionen var ett misstag, att situationen är ett blodigt, okontrollerat kaos och att ingenting som den amerikanska militären gör någonsin kan krönas med framgång. När vi nu ser bevis på motsatsen har konsekvensen blivit att Irakrapporteringen i svensk press mer eller mindre upphört – det tycks som om man saknar intellektuell eller moralisk kapacitet att hantera det nya läget.

Dock har den nya situationen uppmärksammats av ingen mindre än Al Qaidas högste ledare Usama bin Ladin. I ett otypiskt uttalande som sändes över den arabiska TV-sändaren al-Jazira i går (22 oktober) beklagade sig den saudiske terrorfursten över den senaste tidens utveckling.

I talet, som försetts med titeln Budskap till Iraks folk, betecknar bin Ladin den militära situationen som ”allvarlig”, framför allt på grund av att sunnitiska insurgenter under senare tid gjort gemensam sak med amerikanska styrkor och vänt vapnen mot den lokala organisationen ”Al Qaida i Mesopotamien”. Han tar vidare upp organisationens rekryteringsproblem och de misstag man har gjort när det gäller att vinna vanliga irakiers förtroende:

”alla människor kan göra misstag, men högst av alla står den som kan erkänna sina misstag. Misstag kan ske under jihad [”heligt krig”] och mujahedin [”gudskrigare”] som är nationens söner kan förvisso göra det som är rätt och det som är fel. De som förbrutit sig mot Guds bud måste ställas inför rätta.”

De misstag bin Ladin hänvisar till handlar förmodligen om den godtyckliga och blodiga maktutövning som AQ-Mesopotamien utövat så snart man tagit makten över ett område. Detta är en av de viktigare orsakerna till att irakiska sunniter har brutit med organisationen. Han beklagade sig också över framväxten av de många sunnitiska gräsrotsrörelserna av typen ”Anbars uppvaknande” som tagit allt större ansvar för lokal säkerhet och fredlig återuppbyggnad, och som samarbetar intimt med den amerikanska krigsmakten (allt detta är fenomen som tidigare tagits upp här på krigsbloggen).

Bin Ladin vädjar nu om enighet om bland de olika irakiska fraktionerna – vilket i sig är remarkabelt. Han har tidigare aldrig nedlåtit sig till att försöka beveka konkurrerande insurgentrörelser på detta vis. Det är lite grann som om internationella Hells Angels skulle vädja om uppslutning från Bandidos lokala prospectklubbar... Då har något hänt. Att han dessutom återigen väljer att gå ut över al-Jazira – och inte via webben, vilket han gjort under senare år – tyder på att han absolut vill nå ut till den arabiska allmänheten och inte medier i väst (antalet personer med tillgång till Internet i arabvårlden uppgår annars bara till ynka 1,5 procent).

Den gamle på berget tycks alltså klart bekymrad över den nya andan bland sunniterna, där stamlojaliteter och lokala sammanhang åter har blivit viktiga, men där det vidare syftet handlar om att bibehålla ett sunniarabiskt inflytande i ett fredligt och enat Irak. Detta är givetvis ett allvarligt hot mot AQ:s ideologi om global jihad, där Irak är tänkt att utgöra den främsta frontlinjen mot den icke-muslimska världen. Han varnade därför irakierna för ta’assub, ett teologiskt begrepp som närmast kan översättas med ”överdriven grupptillhörighet”, dvs att se nationen, stammen och lokalsamhället som viktigare än det universella kalifatet. General Petraeus "algeriska strategi" (inspirerad av gamla franska kolonialkrigare från 50-talet, som överstarna Daniel Galula och Roger Trinquier) att engagera lokalbefolkningen så mycket som möjligt, är helt enkelt ett dödligt hot mot terroristerna i Irak.

Man bör nog inte hysa några tvivel om ljudbandets äkthet – man kan kritisera al-Jazira för mycket, men de har aldrig sänt ett bin Laden-band som inte har varit äkta. Ovanlig är dock den pessimistiska tonen och den uppriktiga oron över de många bakslag som al Qaida genomlidit. Detta är det bästa betyg general Petraeus kan få.

Läs mer på al-Jazira här, på FOX News här och Yahoo här. Jämför gärna med SvD:s eller SDS:s eliptiska TT-telegram här och här.

Inga kommentarer: