tisdag 30 oktober 2007

Tolv felaktiga antaganden om dagens krigföring

Roten till allt ont?

Här är en liten lista på tolv olika myter som florerar i dagens debatt vad gäller Mellanöstern och kriget mot terrorismen:

1. Krig kan inte förändra någonting till det bättre
2. Det är omöjligt att segra i dagens krigföring
3. Insurgentrörelser kan aldrig besegras militärt
4. Det finns inga militära lösningar – resultat kan bara uppnås via förhandlingar
5. Att slå tillbaka betyder bara att vi provocerar våra fiender
6. Om vi dödar terroristerna betyder det bara att de förvandlas till martyrer
7. Att använda våld visar bara att vi inte är ett dugg bättre än terroristerna
8. USA har aldrig varit så hatat som idag
9. Genom invasionen av Irak har terroristproblemet förvärrats
10. Om koalitionen lämnar Irak kommer irakierna att själva kunna lösa sina problem
11. Problemen i Mellanöstern har sin grund i Israels ockupation av palestinskt territorium
12. Problemen i Mellanöstern är USA:s och västvärldens fel

Listan är hämtad från novembernumret av American Legion Magazine, där artikelförfattaren, Ralph Peters, går igenom och vederlägger de olika försanthållandena. Peters senaste bok, Wars of Blood and Faith: The Conflicts That Will Shape the 21st Century, är ytterst läsvärd. Mycket nöje...

EXTRA: En intressant utveckling vad gäller den amerikanska opinionen och inställningen till ett eventuellt angrepp mot Irans kärnanläggningar kan spåras om man jämför två opinionsundersökningar. Den ena, som utfördes av Opinion Reaserch Corporation i maj 2007 och publicerades av CNN visade att 63 procent av de tillfrågade absolut motsatte sig ett amerikanskt angrepp, under det att 33 procent ställde sig positiva. I en liknande undersökning som publicerades av Zogby under gårdagen hade antalet negativa sjunkit till 42 procent, medan en majoritet, 52 procent, skulle ställa sig positiva till ett angrepp.

Man kan bara spekulera om orsakerna, men förtroendet för den amerikanska militärens kapacitet torde ha ökat efter petraeusrapporten, liksom medvetenheten om den destruktiva roll Iran spelar såväl i Irak, som i världspolitiken just nu. Det höga förtroendet för krigsmakten kan jämföras med den rekordlåga tilltron till politikerna, vare sig det handlar om president Bush eller den demokratiskt dominerade kongressen.

Vox populi, vox dei

2 kommentarer:

Pop sa...

Byt plats på terroristerna och USA/koalitionen i den här listan så kommer du förstå hur de du kallar terrorister tänker. De av media kallade terrorister anser själva att de är frihetskämpar precis som de amerikanska soldaterna.
De som påstår att våld kan lösa en konflikt försvarar terrorhandlingar.

Förstår man inte att de som kör in en bil full med sprängmedel i en amerikansk militärkolon tänker på samma sätt som de som flygbombar ett al-quaida läger, har man missat något.

Båda sidor anser sig vara frihetskämpar. Båda sidor är bara mördare. Tyvärr.

Krigsblogg 2007 sa...

Dina "frihetskämpar" har inte lyckats köra in en bil med sprängmedel på över två år. Vad de sysslar med är framför allt att mörda andra irakier.

Min definition av terrorism är att man medvetet försöker skada eller lemlästa personer som är skyddade av genevekonventionen, dvs. civila.

Koalitionstruppernas doktrin förespråkar inte dödande av civila - sker detta handlar det om misstag eller om brott begångna av personer som också lagsöks.

Al-Qaidas doktrin förespråkar dödande av civila som det kanske viktigaste taktiska syftet med sina "militära" operationer.

Därför:

Al-Qaida är terrorister; koalitionstrupperna är inte terrorister.