söndag 14 oktober 2007

Talibaner spränger jättebuddha i Pakistan

Buddhan i Swat

En tråkig förlust i samband med den senaste tidens strider mellan talibaner och regeringstyrkor i Pakistans North-West Frontier Province kunde konstateras i torsdags (11 oktober). Det handlar om den nio meter höga buddhareliefen i Swatdistriktet. Efter de jättelika statyerna i Bamyan, som sprängdes av afghanska talibaner strax före terrorattentaten i New York, 2001, räknades Buddhan i Swat som världens största.

Under hela hösten har fanatiska muslimer gjort upprepade försök att förstöra det jättelika konstverket, men inte förrän nu tycks man ha lyckats. Statyn tros ha färdigställts under 700-talet och vittnar om det buddhistiska Gandharariket som en gång dominerade området. Sedan islams intrång på 1000-talet har områdets buddhistiska karaktär successivt försvunnit och redan under 1500-talet höggs Buddhas ansikte bort, på grund av det muslimska bildförbudet.

Detta senaste nidingsdåd är ett led i radikalislamisternas systematiska program att utplåna allt som kan uppfattas som jahilija, det vill säga kulturuttryck som vittnar om civilisationer som existerade före profeten Muhammed. Man kommer osökt att tänka på händelserna i Kabul under februari 2001, då hundratals talibaner gick från rum till rum i stadens olika muséer för att förstöra allt som fanns i deras väg.

Jag ämnar återkomma med en betraktelse över läget i Pakistan, inom kort...

Inga kommentarer: